Krojenje krova


Kako izračunati nagib krova ? Jednostavan račun s vektorima. Prikaz izrade klasičnog ventiliranog krovišta. Izrada krova na dozidanoj prostoriji. Visina ili debljina roga 1mm. Napominjemo da sva drvena građa mora da bude suva, jer u protivnom dolazi do stezanja prilikom sušenja, potom dolazi do pucanja i odmicanja jedne od drugih, pa to oslabljuje statiku krova i predstavlja mogućnost da se jednog dana i raspukne.

Preporučuje se da nikada na krov ne stavljate drvenu . NE koristite materi- jale koji mogu da izazovu koroziju pokrivača (npr. bakar, nerđajući čelik …). Prilikom hodanja po krovu nosite obuću s mekanim đonom. Po krovu hodajte po letvama, i to po udubljenim delovima krovnih ploča kako biste sprečili eventualnu de-. Viševodni (šatorasti) krov. Krojenje rogova i greda krovišta od rezane jelove građe.

Pri projektovanju i izvedbi krovišta posebne mjere je potrebno predvidjeti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krovišta, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahtjeve za potpunu funkcionalnost krova. Kosina je , a crijep mediteran, ali volio bi eksperimentirati da vidim kako se mijenjaju dimenzije rogova obzirom na kosinu, razmak i crijep. STREHA – najniži deo krova , završava se horizontalnim olukom. GREBEN – izbočeni deo preseka susedne krovne ravni (grbina).

UVALA – presek susedne krovne ravni (iksna). SLEME – najviši horizontalni sastav. Gradnja krova , cijena krovišta i pokrivanje po m renoviranje potkrovlja, ugradnja krovnih prozora, adaptacija potkrovlja te sanacija krovišta. Društvo ljubitelja prirode.

LigniKon je namijenjen građevinskim poduzećima, obrtnicima, tesarima, krovopolagačima kao alat za konstruiranje, razradu, krojenje i iskaz drvene građe krovišta. Grafički prikazi u ovim uputama prikazuju kao primjer krov s crijepom i postavljanje na takav krov. Ukoliko se montaža za druge vrste. Kod pokrivanja škriljevcem ploče možete postaviti direktno na lim za pokrivanje.

Ploha za crijep nije potrebna. Porsche, BMW, Audi Aili TT i slični modeli nešto kompliciraniji te skuplji za popravak. Oni, naime, imaju drugačiji sustav izrade, s pravim staklom, a ne plastičnom prozirnom folijom, pa se u tim slučajevima krojenje krova obavlja u Zagrebu, ali se na spajanje sa staklom mora slati u Njemačku. Potrebna količina krovnih folija: Površina krova x koeficijent potrošnje folije po m² krova. RoFLBQAAQBAJ – Diese Seite übersetzen Gilad Soffer – Foreign Language Study.

Doprema, krojenje i ugradnja nove dašćane oplate krova. Građa treba biti II klase ,crnogorica, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Sve radove izvesti po pravilima. Nabavka doprema, krojenje i ugradnja armature. Obračun po mkose plohe.

Pokivanje strehe lamperijon po rogovima u svrhu izrade pakovanog krova. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Demontaža dotrajalog poda na tavanu te dobava i postava novog.

Dobava, krojenje i montaža drvenog opšava strehe brodskim podom d: mm. Skidanje stare štafle sa krova sa odlaganjem na gradilištu.