Strop teriva dane techniczne


Wielkości danych poszczególnych rodzajów stropu. Zużycie pustaków na m2. Parametry techniczne stropów TERVIA podano w tablicy 1. W przypadku rozpiętości od 0÷ 2m warunkiem jest zastosowanie stropu minimum dwuprzęsłowego oraz podwójnego belkowania. Wysokość konstrukcyjna stropu.

Ciężar konstrukcji stropu.

Obciążenie technologiczne wg. Zastanawiasz się nad stropem Teriva? Podążając za ekologicznymi rozwiązaniami, nasze przedsiębiorstwo produkuje pustaki tylko keramzytowe.

Keramzyt jest kruszywem lekkim uzyskiwanym przez wypalanie pęczniejących iłów i glin, o właściwościach wysokiej izolacyjności cieplnej, odporności na czynniki chemiczne i . Dokumentacji Technicznej. Dolny pas kratownicy zatopiony jest w stopce betonowej oprzekroju 40x120mm wykonanej z betonu. Przekrój poprzeczny stropów TERVIA i TERIVA 0. PARAMETRY TECHNICZNE STROPÓW TERIVA.

RODZAJE STROPÓW I ICH PRZEZNACZENIE.

Rozpiętość modularna stropu. Karta Techniczna Wyrobu zawiera wszystkie dane techniczne produktu, opisy szczegółowe, uwagi i wszelkie informacje jakie mogą być przydatne. Opis ogólny: strop stosowany w budownictwie mieszkaniowym i budownictwie ogólnym, gdzie obciążenie użytkowe nie przekracza.

Pustaki stropowe do stropu a) Teriva-I, Teriva Nowa b) Teriva-I bis. Dane techniczne – informator dla projektantów i wykonawców. Opis oraz parametry techniczne – stropu, elementów składowych (elementy. SKB, belki).

Strop Teriva -II i Teriva-III. Moje pytanie: czy mogę bezpośrednio na ścianach opierać belki stropowe i układac na nich pustaki,czy belki tak ułożone to jest prawidłowa metoda? Można to zrobić opierając belki stropu Teriva bezpośrednio na . Normy i dokumenty związane.

Charakterystyka techniczna stropów. Podstawowe dane techniczne. Grubość płyty nadbetonu – cm. Osiowy rozstaw belek – cm. Długość belek (modul co mb) – – mb.

Gęstożebrowe stropy TERIVA składają się z. Teriva I Nova to stropy gęstożebrowe mające powszechne zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym niskim, jak i wielokondygnacyjnym. Maksymalna rozpiętość stropu, m (warunkowo do m). Rozstaw osiowy belek, cm.

Zalecana klasa nadbetonu, B-20. Kolejną bardzo istotną cechą stropu są lepsze parametry termoizolacyjne. W stropie Termalica nie należy stosować belek stropowych Teriva z kratownicami typu KJ.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STROPÓW TERIVA II.